Co to jest wolność? Żyłem tak, jak najlepiej to było możliwe

7 marca 2017

Je­dyną wolną rzeczą na tym świecie jest słowo wol­ność. Bo­wiem jeżeli uważasz, że jes­teś wol­ny, żyjesz w złudze­niu.
By­liśmy, jes­teśmy i będziemy zaw­sze od ko­goś lub cze­goś zależni.

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co to znaczy być wolnym? Jak to jest, kiedy człowiek nie musi się nigdzie spieszyć, nigdzie pędzić, nie ma żadnych obowiązków? Czy takie życie jest możliwe w dzisiejszych czasach? Nie przypadkowo zacząłem od tego cytatu.

CZYM JEST WOLNOŚĆ?

Według mojej subiektywnej, osobistej oceny, człowiek musi być wolny najpierw wobec samego siebie. Nie może być zdeterminowany różnymi popędami i dążeniami. Powinien uświadomić sobie te uzależnienia i być samokrytyczny. Musi umieć działać w ramach licznych uzależnień swej cielesnej konstrukcji. Nie może okłamywać samego siebie. Gdy człowiek spełni te warunki, dopiero może zacząć szukać wolności na zewnątrz, w swoim otoczeniu.

Doświadczenie wolności związane jest z odkrywaniem nowych perspektyw, z nowym poczuciem samego siebie. Doświadczenie wolności jest też bardzo mocno związane z uwolnieniem od tego, co krępuje, co jest dla nas przeszkodą w normalnym, swobodnym wyrażaniu samego siebie, czy to w słowie, czy to w geście.

Z czym kojarzy się zwykłe słowo wolność? Najczęściej mówimy o poczuciu – właśnie – uwolnienia, bycia nieskrepowanym, dążeniem do tego.

DĄŻENIE DO WOLNOŚCI

Można rzecz, że dążenie do bycia wolnym jest w pewnym sensie celem dojrzewania i wychowania młodego człowieka. W tym wszystkim chodzi bowiem o to, by pozwolić odnaleźć każdemu swoją, własną, niepowtarzalną drogę, ścieżkę życia. Chodzi o to, by doprowadzić każdego do możliwości decydowania o sobie. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest w pełni człowiekiem, kiedy robi użytek ze swojej wolnej woli, ze swojej wolności. Człowieczeństwo jest nierozłącznie związane z tym procesem stawania się sobą, bycia wolnym. Doświadczenie uczy, że nie jest to wolność absolutna, ponieważ jako istoty stworzone nie dysponujemy taką możliwością. Tym niemniej doświadczenie wolności tworzy człowieka, wyznacza moment, w którym to poczucie bycia sobą staje się niemal namacalne.

ŻYCIE W WOLNOŚCI

Bóg stworzył człowieka, jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami. KKK 1730

Gdy się mocno zastanowimy nad tymi słowami, uświadomimy sobie, że życie w wolności jest powołaniem człowieka. Każdy z nas jest świadomy tego, że posiada zdolność dokonywania wyborów. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ludzie żyją w wolności, gdyż realizacja tego daru nie następuje w sposób automatyczny.

Gdy się rodzimy najpierw musimy nauczyć się wymawiać proste, krótkie wyrazy, potem następuje moment, kiedy pierwszy raz stajemy na nogi. Nie działa to automatycznie jak posługiwanie się językiem ojczystym. Wolność stanowi dla każdego człowieka zadanie. Nie można sobie jej zagwarantować raz na zawsze. Nikt z nas nie jest w pełni wolnym wewnętrznie i zewnętrznie. Nikt też nie jest w sposób absolutny zniewolony, ale nikt nie powiedział, że nie możemy do tego wszystkiego dążyć.

* * *

Jestem wolnym człowiekiem… Czy kiedykolwiek ktoś wypowiedział te słowa? Wydaje mi się, że nie. Żyjąc tutaj, ogranicza nas mnóstwo rzeczy. Pierwsze z brzegu – prawo. Nie możemy jeździć bez zapiętych pasów. Jesteśmy lepiej zabezpieczeni w aucie, lecz nadal ograniczeni nakazami z góry. Oczywiście, nikt nam tego nie może zabronić, lecz… kary. Także wszędzie, gdzie byśmy nie byli, dążąc do wolności, ktoś przed samym nosem zatrzaskuje nam drzwi. Jest to dość uciążliwe życie. Wiadomo, pełne dobroci, bezpieczeństwa – tak jak już o tym wspominałem – lecz naszego zadania, powierzonego z dniem przyjścia na świat, możemy nigdy nie dopełnić.

Warto zapamiętać jednak, że w dzisiejszych czasach, tak łatwo jest ulec pokusie złudnej wolności, jak łatwo zabłądzić i zagubić siebie, zatracić swoje wartości i ideały. Pamiętajcie, że wolność jest darem. Jest jednocześnie zadaniem, którego odpowiednie wykorzystanie i wykonanie, pozwoli nam przeżyć życie tak, że u kresu swych dni, będziemy mogli spokojnie spojrzeć w przeszłość i powiedzieć: Żyłem tak, jak najlepiej to było możliwe, tak jak chciał tego Bóg.

Podążajcie za wolnością. Źle pojęta i wykorzystana prowadzi do jej utraty, a niejednokrotnie do utraty człowieczeństwa. Niechaj słowa św. Pawła z 1 listu do Koryntian staną się pomocą do kroczenia i wybierania w życiu prawdziwej wolności.

Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. (1 Kor 10, 23)

Ciao,

Może masz ochotę na więcej?

Scroll Up